[Lt:] Kas yra Administravimo mokestis / Paslaugų mokestis Pristatymo mokestis?

Administravimo ir (arba) Paslaugų mokestis (kur nurodyta), yra skirtas padengti interneto svetainės, jos darbuotojų, reklamos ir kitas su svetaine ir jos paslaugomis susijusias išlaidas.

Pristatymo mokesčiai 100% sumokami mūsų partneriams (kurjeriams)

Jeigu yra taikomi Admininstraciniai mokesčiai  ir (arba) Paslaugos mokesčiai ir (arba) Pristatymo mokesčiai, visada parodyta krepšelį prieš pateikiant užsakymą svetainėje.


[En:] What is Administration fee / Services charge / Delivery charge? 

The administration fees and (or) Service charge (where indicated), is intended to cover the cost of maintaining the website, it's employees, advertisement and other cost related with the website and its services.

Delivery charges are 100% paid to our partners (couriers)

If applied the Admininstration fees and (or) Service fees and (or) Delivery charge, are always shown in the cart before placing an order on the website.


[Ru:] Что такое административные сборы / сборы за услуги / Плата за доставку?

Административные сборы и (или) Плата за услуги (где указано), предназначены для покрытия расходов на содержание сайта, его сотрудников, рекламы и других расходов, связанных с сайтом и его услугами.

Стоимость доставки оплачивается 100% нашим партнерам (курьерам)

В случае применения Административные сборы /  Плата за услуги / Плата за доставку, всегда указываются в корзине перед размещением заказа на веб-сайте.

Visi produktų pavadinimai, logotipai,prekių ženklai, vaizdų ir prekių ženklų yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.
Visi šioje svetainėje naudojami įmonės, adreso arba vietos pavadinimai, produktų ir paslaugų pavadinimai yra skirti tik identifikavimo tikslais.